base.yml 77.3 KB
Newer Older
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
schemas:
 base.ApiResponse:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.ApiResponse'
  type: object
  title: base.ApiResponse
  description: ' ApiResponse model '
  properties:
   message:
    type: string
 base.MultiLang:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.MultiLang'
  type: object
  title: base.MultiLang
  description: ' Multi language string model '
  properties:
   uk_UA:
17
18
    x-legalNameUa: Назва українською
    x-legalNameEn: Ukrainian name
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
19
    type: string
20
    minLength: 1
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
21
   en_US:
22
23
    x-legalNameUa: Назва англійською
    x-legalNameEn: English name
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
24
25
26
27
28
29
30
31
    type: string
  required:
   - uk_UA
 base.Period:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Period'
  type: object
  title: base.Period
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
32
   Period model <br>
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
   Містить дані щодо кожного з періодів процедури, а також аварду та договору (за наявності).
  properties:
   startDate:
    type: string
    format: date-time
    readOnly: true
    x-default: now
    x-legalNameUa: Дата та час початку
    x-legalNameEn: Start date
   endDate:
    type: string
    format: date-time
    readOnly: true
    x-legalNameUa: Дата та час завершення
    x-legalNameEn: End date
  required:
   - startDate
50
51
52
 base.LifeTime:
  type: object
  title: base.LifeTime
53
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.LifeTime'
54
  description: 'LifeTime model Містить дані щодо тривалості періоду (від - до). dateTill > dateFrom'
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
  properties:
   dateFrom:
    type: string
    format: date-time
    x-default: now
    x-legalNameUa: Період з
    x-legalNameEn: Date from
   dateTill:
    type: string
    format: date-time
    x-legalNameUa: Період по
    x-legalNameEn: Date till
  required:
   - dateFrom
   - dateTill
70
 base.Value:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
71
  type: object
72
  title: base.Value
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
73
  description: |
74
75
   Value model
   Містить дані щодо вартості. За замовчуванням: валюта - гривня. Може використовуватися для реєстраційного і гарантійного внесків і т.д.
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
  properties:
   currency:
    type: string
    enum:
     - UAH
    x-legalNameUa: Валюта
    x-legalNameEn: Currency
   amount:
    type: number
    format: float
    x-format: decimal-float
    example: 10.0
    minimum: 0
    x-legalNameUa: Сума
    x-legalNameEn: Amount
  required:
   - currency
   - amount
94
 base.ValueWithTax:
95
96
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Value'
  type: object
97
  title: base.ValueWithTax
98
99
100
101
  description: |
   Value model <br>
   Містить дані щодо вартості. За замовчуванням: валюта - гривня, ПДВ - включено. Може використовуватися для стартової ціни лота, кроку аукціону і т.д.
  allOf:
102
   - $ref: '#/components/schemas/base.Value'
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
   - type: object
    properties:
     amount:
      type: number
      format: float
      x-format: decimal-float
      example: 10.0
      minimum: 0
      exclusiveMinimum: true
      x-legalNameUa: Сума
      x-legalNameEn: Amount
     valueAddedTaxIncluded:
      type: boolean
      default: true
      x-legalNameUa: Податок
      x-legalNameEn: Tax
    required:
     - currency
     - amount
122
123
124
 base.DutchStep:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.DutchStep'
  type: object
125
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
126
   Поля dutchStepPercent та dutchStepValue автогенеруються на рівні ЦБД, без можливості внесення змін Організатором <br>
127
   Для поля dutchStepQuantity ЦБД формує дефолтне значення згідно процедури, Організатор має можливість змінити дефолтне значення.
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
  x-legalNameUa: Крок голландського раунду
  x-legalNameEn: Dutch steps
  title: base.DutchStep
  properties:
   dutchStepQuantity:
    type: integer
    format: int64
    minimum: 1
    x-legalNameUa: Кількість кроків
    x-legalNameEn: Dutch steps quantity
138
   dutchStepPercent:
139
140
141
142
143
144
    type: integer
    format: int64
    default: 1
    x-legalNameUa: Відсоток зниження, %
    x-legalNameEn: Percentage reduction, %
   dutchStepValue:
Vasyl Skab's avatar
Vasyl Skab committed
145
    description: автогеровано, розраховується як 1% від стартової ціни
146
147
148
    type: object
    readOnly: true
    allOf:
149
     - $ref: '#/components/schemas/base.Value'
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
     - type: object
      properties:
       amount:
        type: number
        format: float
        x-format: decimal-float
        example: 10.0
        minimum: 0
        x-legalNameUa: Сума
        x-legalNameEn: Amount
160
161
    x-legalNameUa: Розмір кроку голландського раунду, грн
    x-legalNameEn: Dutch step value
162
163
164
165
166
 base.DutchMinimalStep:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.DutchMinimalStep'
  title: base.DutchMinimalStep
  type: object
  description: |
Vasyl Skab's avatar
Vasyl Skab committed
167
   Крок аукціону складає 1% від стартової ціни
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
  properties:
   currency:
    type: string
    enum:
     - UAH
    default: UAH
    readOnly: true
    x-legalNameUa: Валюта
    x-legalNameEn: Currency
   amount:
    type: number
    format: float
    readOnly: true
    x-format: decimal-float
    x-legalNameUa: Сума
    x-legalNameEn: Amount
   valueAddedTaxIncluded:
    type: boolean
    default: true
187
    deprecated: true
188
189
190
191
    x-legalNameUa: Податок
    x-legalNameEn: Tax included
  x-legalNameUa: Розмір кроку аукціону
  x-legalNameEn: Minimal step
192
193
194
195
196
197
198
 base.AddressIdentifier:
  type: object
  title: base.AddressIdentifier
  description: AddressIdentifier model
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.AddressIdentifier'
  properties:
   scheme:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
199
    description: обирається зі словника https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/classifiers/koatuu
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
    type: string
    enum:
     - koatuu
    x-legalNameUa: Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України
    x-legalNameEn: Type of objects of administrative-territorial organization of Ukraine
   name:
    readOnly: true
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Назва адміністративно-територіальних об’єктів України
    x-legalNameEn: Name of objects of administrative-territorial organization of Ukraine
   id:
    type: string
213
214
    x-dictionaries:
     - koatuu
215
216
217
218
219
    x-legalNameUa: Код адміністративно-територіальних об’єктів України
    x-legalNameEn: ID of objects of administrative-territorial organization of Ukraine
  required:
   - scheme
   - id
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
220
221
222
223
 base.Address:
  type: object
  title: base.Address
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
224
   Address model <br>
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
225
226
   Може містити дані щодо місцезнаходження організатора, учасника та лота.
  properties:
227
228
229
230
231
232
   addressID:
    type: object
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.AddressIdentifier'
    x-legalNameUa: Код об’єктів адміністративно-територіального устрою України
    x-legalNameEn: ID of objects of administrative-territorial organization of Ukraine
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
233
   streetAddress:
234
235
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
236
    x-legalNameUa: Адреса
237
    x-legalNameEn: Address
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
238
   locality:
239
240
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
241
242
243
    x-legalNameUa: Населений пункт
    x-legalNameEn: City
   region:
244
245
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
    x-legalNameUa: Область
    x-legalNameEn: Region
   postalCode:
    type: string
    minLength: 5
    x-legalNameUa: Поштовий індекс
    x-legalNameEn: ZIP code
   countryName:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
256
257
    x-legalNameUa: Країна
    x-legalNameEn: Country
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
258
259
  required:
   - countryName
Mike Hoang's avatar
Mike Hoang committed
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
 base.AddressUa:
  title: base.AddressUa
  allOf:
   - $ref: '#/components/schemas/base.Address'
   - type: object
    properties:
     region:
      allOf:
       - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
       - type: object
        properties:
         uk_UA:
          type: string
          enum:
           - Автономна Республіка Крим
           - Вінницька область
           - Волинська область
           - Дніпропетровська область
           - Донецька область
           - Житомирська область
           - Закарпатська область
           - Запорізька область
           - Івано-Франківська область
           - Київська область
           - Київ
           - Кіровоградська область
           - Луганська область
           - Львівська область
           - Миколаївська область
           - Одеська область
           - Полтавська область
           - Рівненська область
           - Севастополь
           - Сумська область
           - Тернопільська область
           - Харківська область
           - Херсонська область
           - Хмельницька область
           - Черкаська область
           - Чернівецька область
           - Чернігівська область
      x-legalNameUa: Область
      x-legalNameEn: Region
     countryName:
      allOf:
       - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
       - type: object
        properties:
         uk_UA:
          type: string
          enum:
           - Україна
    required:
     - region
     - countryName
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
315
316
317
318
 base.ContactPoint:
  type: object
  title: base.ContactPoint
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
319
   ContactPoint model <br>
320
   Містить дані про контакту особу та може використовуватися для організатора, учасника і автора запитання в моделях SellingEntity та Organization
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
  properties:
   name:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: ПІБ
    x-legalNameEn: Main contact name
   email:
    type: string
    format: email
    x-legalNameUa: Адреса електронної пошти
    x-legalNameEn: Main contact e-mail
   telephone:
    type: string
    pattern: '^[+][0-9]+$'
    x-legalNameUa: Номер телефону
    x-legalNameEn: Main contact tel
   faxNumber:
    type: string
    pattern: '^[+][0-9]+$'
    x-legalNameUa: Номер факсу
    x-legalNameEn: Main contact fax
   url:
    type: string
    format: uri
    example: 'http://string.com'
    x-legalNameUa: Веб адреса
347
    x-legalNameEn: Website
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
348
349
350
351
352
353
354
355
356
  required:
   - name
   - email
   - telephone
 base.Classification:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Classification'
  type: object
  title: base.Classification
  description: |
357
   Модель основного класифікатора, що є обов''язковою складовою моделі Item, значення обирається зі словника.<br>
Vasyl Skab's avatar
Vasyl Skab committed
358
   Посилання на ендпоінт з класифікаторами: https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/classifiers/CAV <br>
359
   В моделі Item може бути присутній лише один основний класифікатор.
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
360
361
362
  properties:
   scheme:
    type: string
363
364
    enum:
     - CAV
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
365
366
367
368
369
370
371
372
373
    x-legalNameUa: Схема класифікатора
    x-legalNameEn: Item classification scheme
   description:
    readOnly: true
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Опис коду класифікатора
    x-legalNameEn: Classification description
   id:
374
    description: |
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
375
376
377
378
379
380
381
     Має бути валідація у вигляді переліку можливих значень для id класифікаторів в рамках кожної окремої процедури
    type: string
    x-legalNameUa: Код класифікатора
    x-legalNameEn: Classification ID
  required:
   - scheme
   - id
382
383
 base.AdditionalClassification:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.AdditionalClassification'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
384
  type: object
385
  title: base.AdditionalClassification
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
386
  description: |
387
388
389
   Модель додаткового класифікатора, що є не обов''язковою складовою моделі Item, значення обирається зі словника.<br>
   Посилання на ендпоінт з класифікаторами: https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/classifiers.<br>
   Містить додаткові можливі дані про лот. В моделі Item може бути необмежена кількість додаткових класифікаторів.
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
  properties:
   scheme:
    type: string
    x-legalNameUa: Схема додаткового класифікатору
    x-legalNameEn: Item additional classification scheme
   description:
    x-legalNameUa: Опис додаткового класифікатору
    x-legalNameEn: Item additional classification description
    readOnly: true
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
   id:
    type: string
    x-legalNameUa: Код додаткового класифікатору
    x-legalNameEn: Item additional classification ID
  required:
   - scheme
   - id
 base.Unit:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Unit'
  type: object
  title: base.Unit
  description: |
   Unit model
   Містить дані щодо одиницю виміру (код), значення якої має обиратися зі словника
  properties:
   code:
    description: |
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
418
419
     словник https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/classifiers/unitCode <br>
     Обов'язково вказувати, який саме код одиниці виміру необхідно використовувати в рамках кожної окремої процедури
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
    type: string
    readOnly: true
    x-legalNameUa: Код одиниці виміру
    x-legalNameEn: Unit code
   name:
    readOnly: true
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Назва одиниці виміру
    x-legalNameEn: Item unit name
430
431
  required:
   - code
432
 base.Item:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
433
  type: object
434
  title: base.Item
435
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Item'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
436
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
437
   Item model <br>
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
   Описує склад лота.
  properties:
   id:
    type: string
    readOnly: true
    x-default: hex
    x-legalNameUa: Внутрішній ідентифікатор об'єкта
    x-legalNameEn: Item ID
   description:
    x-legalNameUa: Опис об'єкта
    x-legalNameEn: Item description
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
   classification:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.Classification'
    x-legalNameUa: Класифікатор об'єкта
    x-legalNameEn: Item classification
   unit:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.Unit'
    x-legalNameUa: Одиниці виміру об'єкта
    x-legalNameEn: Item unit
   quantity:
    type: number
    format: float
    minimum: 0
    x-strict: 4
    example: 11.1126
    x-legalNameUa: Кількість одиниць
    x-legalNameEn: Item quantity
   address:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.Address'
    x-legalNameUa: Місцезнаходження
473
    x-legalNameEn: Item address
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
  required:
   - description
   - classification
   - unit
   - quantity
 base.Identifier:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Identifier'
  type: object
  title: base.Identifier
  description: |
   Identifier model
   Містить дані щодо ідентифікації учасника аукціону
  properties:
   scheme:
488
    description: |
489
     Обирається одне значення зі словників: <br>
490
491
     https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/classifiers/identifiers <br>
     https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/classifiers/ua_identifiers
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
492
    type: string
493
494
495
    x-dictionaries:
     - identifiers
     - ua_identifiers
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
    x-legalNameUa: Ідентифікатори організації
    x-legalNameEn: ID type
   legalName:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Повна юридична назва організації
    x-legalNameEn: Legal name
   id:
    type: string
    x-legalNameUa: Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт
    x-legalNameEn: ID
  required:
   - scheme
   - legalName
   - id
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
 base.SellingEntityIdentifier:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.SellingEntityIdentifier'
  type: object
  title: base.SellingEntityIdentifier
  description: |
   SellingEntityIdentifier model <br>
   Містить дані щодо індентифікації Організатора аукціону, що є юридичною особою, що створена та зареєстрована відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території.
  allOf:
   - $ref: '#/components/schemas/base.Identifier'
   - type: object
    properties:
     scheme:
      description: |
       Обирається одне значення зі словника https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/classifiers/ua_identifiers
      type: string
      x-dictionaries:
       - ua_identifiers
      x-legalNameUa: Тип ідентифікації Організатора аукціону
      x-legalNameEn: Organizer ID type
530
 base.OrganizationWithoutContacts:
531
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.OrganizationWithoutContacts'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
532
  type: object
533
  title: base.OrganizationWithoutContacts
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
534
  description: |
535
   Organization without contacts model <br>
536
   Містить дані про учасника аукціону (у тому числі ідентифікаційні дані та місцезнаходження)
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
537
538
  properties:
   name:
539
    description: |
540
     автогенерується з поля identifier.legalName
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
541
542
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
Vasyl Skab's avatar
Vasyl Skab committed
543
544
    x-legalNameUa: Повна юридична назва організації або ПІБ
    x-legalNameEn: Legal name or Full Name
545
    readOnly: true
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
546
547
548
   identifier:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.Identifier'
549
    x-legalNameUa: Ідентифікатори організації або особи
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
550
551
552
553
    x-legalNameEn: Identifier
   address:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.Address'
Olga Kochubynska's avatar
Olga Kochubynska committed
554
555
556
557
558
559
     - type: object
      required:
       - streetAddress
       - locality
       - region
       - countryName
560
    x-legalNameUa: Адреса
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
561
    x-legalNameEn: Address
562
   representativeInfo:
563
    description: Інформація про документ або дані, що підтверджують повноваження представника юридичної особи (наприклад довіреність)
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
564
565
566
567
    type: string
    example: "Довіреність 123 від 22.02.2012, дійсна до 30.03.2012/Наказ 142 від 14.12.2019/Статут ТОВ Кульбаба від 24.07.2002"
    x-legalNameUa: Інформація щодо підтвердження повноважень
    x-legalNameEn: Representative information
568
569
570
  required:
   - identifier
   - address
571
 base.Organization:
572
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Organization'
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
  type: object
  title: base.Organization
  description: |
   Organization model <br>
   Містить дані про учасника аукціону (у тому числі ідентифікаційні дані, місцезнаходження та дані контактної особи учасника)
  allOf:
   - $ref: '#/components/schemas/base.OrganizationWithoutContacts'
   - type: object
    properties:
     contactPoint:
      allOf:
       - $ref: '#/components/schemas/base.ContactPoint'
      x-legalNameUa: Контактна особа
      x-legalNameEn: Main contact
    required:
     - identifier
     - address
     - contactPoint
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
 base.SellingEntity:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.SellingEntity'
  type: object
  title: base.SellingEntity
  description: |
   SellingEntity model <br>
   Містить дані про організатора аукціону, який може бути виключно юридичною особою, що створена та зареєстрована відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території.
  allOf:
   - $ref: '#/components/schemas/base.Organization'
   - type: object
    properties:
     identifier:
      allOf:
       - $ref: '#/components/schemas/base.SellingEntityIdentifier'
      x-legalNameUa: Ідентифікатор Організатора аукціону
      x-legalNameEn: Organizer ID
     address:
      description: |
       Модель адреси, що містить дані щодо місцезнаходження Організатора аукціону, <br>
       що є юридичною особою, що створена та зареєстрована відповідно до законодавства України<br>
       з місцезнаходженням на її території
      allOf:
       - $ref: '#/components/schemas/base.AddressUa'
       - type: object
        required:
         - streetAddress
         - locality
         - region
         - countryName
      x-legalNameUa: Місцезнаходження Організатора аукціону
      x-legalNameEn: Organizer address
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
622
623
624
625
626
 base.Document:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Document'
  type: object
  title: base.Document
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
627
   Document model <br>
628
   Містить дані щодо структури документу та є складовою моделей процедури (Items, Bid, Award, Contract, Cancellation, Pocedure)<br><br>
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
  properties:
   id:
    type: string
    x-default: hex
    x-legalNameUa: Ідентифікатор документу
    x-legalNameEn: Document ID
    readOnly: true
   title:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Назва документу
    x-legalNameEn: Document title
   description:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Опис документу
    x-legalNameEn: Document description
   url:
    type: string
    x-format: ds-url
    x-legalNameUa: Посилання на документ
    x-legalNameEn: Document link
    readOnly: true
    example: 'http://string.com'
653
   relatedDocument:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
654
655
656
    description: |
     Ідентифікатор, що відображається тільки в документі digitalSignature та використовується <br>
     для відображення зв'язку між цифровим підписом та документом сутності процедури.
657
658
659
660
    type: string
    example: 5e300ec4080b60d45dc28bb8
    x-legalNameUa: Пов'язаний документ
    x-legalNameEn: Related document
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
661
662
663
664
665
666
667
668
   documentOf:
    type: string
    enum:
     - auction
     - bid
     - award
     - contract
     - cancellation
669
     - prolongation
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
    x-legalNameUa: Об'єкт документу
    x-legalNameEn: Document object
   documentType:
    type: string
    x-legalNameUa: Тип документу
    x-legalNameEn: Document type
    readOnly: true
   datePublished:
    type: string
    format: date-time
    x-default: now
    x-legalNameUa: Дата публікації документу
    x-legalNameEn: Document publishing date
    readOnly: true
   dateModified:
    type: string
    format: date-time
    x-default: now
    x-legalNameUa: Остання дата редагування документу
    x-legalNameEn: Document modified date
    readOnly: true
   index:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
692
693
694
695
696
697
    description: |
     Чим менше значення поля, тим вище документ буде при відображенні на майданчиках. <br>
     Основним документом вважається документ з мінімальним значенням індексу. <br>
     Якщо параметр не зазначений, документи будуть виводитись останніми у переліку. <br>
     Якщо кілька документів мають однакове значення параметру, порядок сортування буде залежати від dateModified, <br>
     Пріоритет у документів доданих раніше.
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
    type: integer
    format: int64
    x-legalNameUa: Параметр сортування ілюстрацій
    x-legalNameEn: Document index
   format:
    type: string
    x-legalNameUa: Формат документу
    x-legalNameEn: Document format
    readOnly: true
   language:
    type: string
    x-legalNameUa: Мова документу
    x-legalNameEn: Document language
   hash:
    type: string
    x-legalNameUa: Хеш документу
    x-legalNameEn: Document hash
   _Document__addedInQualificationState:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
716
    description: Індикатор, який вказує, чи був документ доданий у статусі qualification
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
717
718
719
720
    type: boolean
   token:
    type: string
   _ds_id:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
721
    description: Ідентифікатор документа в document service
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
722
723
724
    type: string
    readOnly: true
   _ds_scope:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
725
    description: Тип документа за доступом [public/private]
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
726
727
728
729
730
    type: string
    readOnly: true
  required:
   - title
   - documentOf
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
 base.CancellationDocument:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.CancellationDocument'
  type: object
  title: base.CancellationDocument
  allOf:
   - $ref: '#/components/schemas/base.Document'
   - type: object
    properties:
     documentType:
      type: string
      enum:
       - cancellationDetails
       - digitalSignature
     documentOf:
      type: string
      readOnly: true
      enum:
       - cancellation
    x-legalNameUa: Документи та додатки пов’язані зі скасуванням
    x-legalNameEn: Cancellation documents
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
751
752
753
754
755
 base.Question:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Question'
  type: object
  title: base.Question
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
756
   Question model <br>
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
   Описує сервіс обговорення аукціону (запитання-відповідь)
  properties:
   owner:
    type: string
    readOnly: true
    x-legalNameUa: Ідентифікатор майданчика
    x-legalNameEn: Broker ID
   ownerToken:
    type: string
    format: uuid
    readOnly: true
    x-default: hex
   id:
    type: string
    readOnly: true
    x-default: hex
    x-legalNameUa: Ідентифікатор запитання
    x-legalNameEn: Question ID
   author:
    allOf:
777
     - $ref: '#/components/schemas/base.ContactPoint'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
778
779
780
781
782
783
784
785
    x-legalNameUa: Автор запитання
    x-legalNameEn: Question author
   title:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Назва запитання
    x-legalNameEn: Question title
   description:
786
787
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
788
789
    x-legalNameUa: Текст запитання
    x-legalNameEn: Question description
790
   datePublished:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
    type: string
    format: date-time
    readOnly: true
    x-default: now
    x-legalNameUa: Дата публікації запитання
    x-legalNameEn: Question date
   dateModified:
    type: string
    format: date-time
    readOnly: true
    x-default: now
    x-legalNameUa: Дата редагування запитання
    x-legalNameEn: Question modification date
   dateAnswered:
    type: string
    format: date-time
    readOnly: true
    x-legalNameUa: Дата відповіді на запитання
    x-legalNameEn: Answer date
   answer:
811
812
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
813
814
    x-legalNameUa: Відповідь на запитання
    x-legalNameEn: Answer
815
816
817
818
819
820
821
   can_update_until:
    type: string
    format: date-time
    description: |
     Верхня межа часу, до якого включно допускається оновлювати створене запитання. <br>
     Автогенерується враховуючи дату публікації запитання + 2 години
    readOnly: true
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
822
823
824
825
826
827
828
  required:
   - author
   - title
 base.Bid:
  type: object
  title: base.Bid
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
829
   Bid model <br>
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
830
   Містить дані заяви на участь, її автора (учасника) та цінову пропозицію
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Bid'
  properties:
   owner:
    type: string
    readOnly: true
    x-legalNameUa: Ідентифікатор майданчика
    x-legalNameEn: Broker ID
   ownerToken:
    type: string
    format: uuid
    readOnly: true
    x-default: hex
   id:
    type: string
    readOnly: true
    x-default: hex
    x-legalNameUa: Ідентифікатор заяви на участь
    x-legalNameEn: Bid ID
849
   bidders:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
850
    type: array
851
852
    minItems: 1
    maxItems: 1
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
853
854
855
856
    items:
     $ref: '#/components/schemas/base.Organization'
    x-legalNameUa: Інформація про учасника
    x-legalNameEn: Bidder
857
   datePublished:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
858
859
860
861
862
863
    type: string
    format: date-time
    readOnly: true
    x-default: now
    x-legalNameUa: Дата заяви на участь
    x-legalNameEn: Bid date
Vitalii Fisenko's avatar
Vitalii Fisenko committed
864
865
866
867
868
869
870
   dateModified:
    type: string
    format: date-time
    readOnly: true
    x-default: now
    x-legalNameUa: Остання дата редагування ставки
    x-legalNameEn: Bid modified date
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
871
   status:
872
    description: необхідно вказувати можливі значення в залежності від процедури, наприклад, draft, active, deleted
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
873
874
875
876
877
    type: string
    x-legalNameUa: Статус заяви на участь
    x-legalNameEn: Bid status
   value:
    allOf:
878
     - $ref: '#/components/schemas/base.Value'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
    x-legalNameUa: Цінова пропозиція
    x-legalNameEn: Bid price amount
   documents:
    description: |
     поле має містити перелік типів документів, які вимагаються нормативною документацією для кожної окремої процедури
    type: array
    x-format: list-object
    default: []
    items:
     type: object
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/base.Document'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
891
892
893
894
895
896
      - type: object
       properties:
        documentOf:
         type: string
         enum:
          - bid
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
897
898
899
    x-legalNameUa: Документи до заяви про участь
    x-legalNameEn: Documents
   participationUrl:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
900
901
    description: Веб-адреса, яка доступна тільки для учасника, що подав заяву на участь в аукціоні. <br>
     Час генерації посилання відповідає моменту набуття процедурою статусу active.auction
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
902
    type: string
903
    x-format: rel-auth-url
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
904
    readOnly: true
905
    example: /api/auth/auction?token=token
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
906
907
908
    x-legalNameUa: Веб-адреса для участі в аукціоні
    x-legalNameEn: Bidder participation link
  required:
909
   - bidders
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
910
   - value
911
 base.VerificationDocumentInfo:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
912
  type: object
913
  title: base.VerificationDocumentInfo
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
914
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
915
   VerificationDocumentInfo model <br>
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
    Може містити дані про документ, наприклад ліцензія, який може використовуватися в моделях Організатора або Учасника
  properties:
   description:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Опис документа
    x-legalNameEn: Documents description
   id:
    type: string
    minLength: 3
    x-legalNameUa: Номер документа
    x-legalNameEn: Business verification documents ID
   date:
    type: string
    format: date-time
    x-legalNameUa: Дата видачі документа
    x-legalNameEn: Business verification documents date
 base.AccountIdentification:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.AccountIdentification'
  type: object
  title: base.AccountIdentification
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
938
   АccountIdentification model <br>
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
939
940
941
   Містить дані щодо можливих, до заповнення, банківських ідентифікаторів, є обов'язковою складовою моделі BankAccount
  properties:
   description:
942
    readOnly: true
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
943
944
945
946
947
948
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Опис до банківських реквізитів
    x-legalNameEn: Account identification description
   scheme:
    description: |
949
     Обирається одне значення зі словника https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/dictionaries/accountIdentifiers
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
950
    type: string
951
952
    x-dictionaries:
     - accountIdentifiers
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
953
954
    x-legalNameUa: Тип банківського ідентифікатора
    x-legalNameEn: Account identification type
955
956
957
958
959
960
961
   id:
    type: string
    x-legalNameUa: Ідентифікатор
    x-legalNameEn: Account identification ID
  required:
   - id
   - scheme
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
962
 base.BankAccount:
963
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.BankAccount'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
964
965
966
  type: object
  title: base.BankAccount
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
967
968
   BankAccount model <br>
   Містить дані про банківські реквизити <br>
969
   За умови заповнення будь-якого з полів в bankAccount обов'язкове до заповнення як мінімум 1 схема з accountIdentifications
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
  properties:
   id:
    type: string
    readOnly: true
    x-default: hex
    x-legalNameUa: Ідентифікатор банківського рахунку
    x-legalNameEn: Bank account ID
   bankName:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Назва банку
    x-legalNameEn: Bank name
   description:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Опис
    x-legalNameEn: Bank account description
987
   accountIdentifications:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
988
989
    type: array
    default: []
990
    minItems: 1
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
991
992
993
    items:
     $ref: '#/components/schemas/base.AccountIdentification'
    x-legalNameUa: Банківські реквізити
994
    x-legalNameEn: Account identifications
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
995
  required:
996
   - accountIdentifications
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
 base.BankAccountWithCurrency:
  title: base.BankAccountWithCurrency
  description: |
   BankAccount model with currency <br>
   Містить дані про банківські реквизити з вказуванням валюти
  allOf:
   - $ref: '#/components/schemas/base.BankAccount'
   - type: object
    properties:
     currency:
      type: string
      enum:
       - UAH
       - USD
       - EUR
      x-legalNameUa: Валюта
      x-legalNameEn: Currency
1014
1015
1016
    required:
     - accountIdentifications
     - currency
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1017
1018
1019
1020
1021
 base.Award:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Award'
  type: object
  title: base.Award
  description: |
1022
1023
1024
   Award model <br>
   Містить дані щодо об'єкта, що формується за результатами аукціону в межах якого відбувається кваліфікація кожного окремого учасника <br>
   LegalNames значень у полі status мають бути додані в документ з лигнеймами для процедури.?????
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
  properties:
   id:
    type: string
    x-legalNameUa: Ідентифікатор кваліфікації учасника аукціону
    x-legalNameEn: Award ID
    x-default: hex
    readOnly: true
   bidId:
    type: string
    x-legalNameUa: Ідентифікатор заяви на участь учасника аукціону
    x-legalNameEn: Award bid ID
    readOnly: true
   title:
    x-legalNameUa: Назва рішення щодо кваліфікації учасника аукціону
    x-legalNameEn: Award title
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
   description:
    x-legalNameUa: Опис рішення щодо кваліфікації учасника аукціону
    x-legalNameEn: Award description
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
   status:
    type: string
    x-legalNameUa: Статус кваліфікації учасника аукціону
    x-legalNameEn: Award status
1051
1052
1053
1054
   terminationReason:
    type: string
    x-legalNameUa: Причина дискваліфікації/відмови учаснику
    x-legalNameEn: Disqualification reason
1055
   datePublished:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
    type: string
    format: date-time
    x-legalNameUa: Дата початку кваліфікації учасника аукціону
    x-legalNameEn: Award date
    x-default: now
    readOnly: true
   value:
    allOf:
1064
     - $ref: '#/components/schemas/base.Value'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1065
1066
    x-legalNameUa: Цінова пропозиція
    x-legalNameEn: Award price
1067
    readOnly: true
1068
   buyers:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1069
1070
1071
1072
1073
    type: array
    default: []
    items:
     $ref: '#/components/schemas/base.Organization'
    x-legalNameUa: Інформація про учасника
1074
    x-legalNameEn: Successful bidders
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1075
1076
1077
1078
1079
   items:
    type: array
    x-format: list-object
    default: []
    items:
1080
     $ref: '#/components/schemas/base.Item'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
    x-legalNameUa: Склад лоту
    x-legalNameEn: Award item
   documents:
    type: array
    x-format: list-object
    default: []
    items:
     type: object
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/base.Document'
      - type: object
       properties:
        documentType:
         type: string
         enum:
          - auctionProtocol
          - rejectionProtocol
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1098
1099
          - act
          - digitalSignature
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
        documentOf:
         type: string
         readOnly: true
         enum:
          - award
    x-legalNameUa: Документи до аварду
    x-legalNameEn: Award Documents
   dateModified:
    type: string
    format: date-time
    x-legalNameUa: Дата редагування
    x-legalNameEn: Award modification date
    x-default: now
    readOnly: true
  required:
   - bidId
   - value
1117
 base.InfiniteContract:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1118
1119
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Contract'
  type: object
1120
  title: base.InfiniteContract
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1121
1122
1123
  description: |
   Contract model<br>
   Містить дані щодо договору, який формується, підписується та публікується в рамках процедури.
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
  properties:
   id:
    type: string
    readOnly: true
    x-default: hex
    x-legalNameUa: Внутрішній ідентифікатор контракту
    x-legalNameEn: Contract ID
   awardId:
    type: string
    readOnly: true
    x-legalNameUa: Ідентифікатор переможця
    x-legalNameEn: Award ID
   contractNumber:
    type: string
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1138
    minLength: 1
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
    x-legalNameUa: Номер договору
    x-legalNameEn: Contract's number
   title:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Назва договору
    x-legalNameEn: Contract's title
   description:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
    x-legalNameUa: Опис договору
    x-legalNameEn: Contract's description
   value:
    allOf:
1153
     - $ref: '#/components/schemas/base.ValueWithTax'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1154
1155
1156
    readOnly: true
    x-legalNameUa: Вартість договору
    x-legalNameEn: Contract's price
1157
   contractTotalValue:
1158
    description: Дані зазначаються Організатором, вказується заключна вартість договору в грн. (UAH)
1159
    allOf:
1160
     - $ref: '#/components/schemas/base.ValueWithTax'
1161
1162
    x-legalNameUa: Заключна вартість договору
    x-legalNameEn: Total contract's value
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1163
1164
1165
1166
1167
   items:
    type: array
    x-format: list-object
    default: []
    items:
1168
     $ref: '#/components/schemas/base.Item'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1169
1170
    x-legalNameUa: Склад лоту
    x-legalNameEn: Contract's item
1171
   buyers:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1172
1173
1174
1175
1176
1177
    type: array
    default: []
    items:
     $ref: '#/components/schemas/base.Organization'
    readOnly: true
    x-legalNameUa: Переможець
1178
    x-legalNameEn: Contract's winners
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
   status:
    description: |
     вказувати перелік статусів (enum)
    type: string
    readOnly: true
    x-legalNameUa: Статус договору
    x-legalNameEn: Contract's status
   dateSigned:
    type: string
    format: date-time
    x-legalNameUa: Дата підписання договору
    x-legalNameEn: Signing date
1191
   datePublished:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1192
1193
1194
1195
    type: string
    format: date-time
    readOnly: true
    x-default: now
1196
    x-legalNameUa: Дата створення об'єкта договіру
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
    x-legalNameEn: Contract's creation date
   dateModified:
    type: string
    format: date-time
    readOnly: true
    x-default: now
    x-legalNameUa: Остання дата редагування договіру
    x-legalNameEn: Contract's modified date
   documents:
    type: array
    x-format: list-object
    default: []
    items:
     type: object
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/base.Document'
      - type: object
       properties:
        documentType:
         type: string
         enum:
          - contractNotice
          - contractSigned
          - contractAnnexe
    x-legalNameUa: Документи та додатки пов’язані з договором
    x-legalNameEn: Contract's documents
  required:
   - awardId
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
 base.Contract:
  type: object
  title: base.Contract
  allOf:
   - $ref: '#/components/schemas/base.InfiniteContract'
   - type: object
    properties:
     contractTime:
      type: object
      allOf:
       - $ref: '#/components/schemas/base.LifeTime'
      x-legalNameUa: Строк дії договору
      x-legalNameEn: Contract's terms
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1238
1239
1240
1241
1242
 base.Cancellation:
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Cancellation'
  type: object
  title: base.Cancellation
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
1243
   Cancellation model <br>
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1244
1245
1246
1247
1248
   Містить дані щодо скасування аукціону
  properties:
   id:
    type: string
    readOnly: true
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
1249
    x-legalNameUa: Ідентифікатор об'єкта скасування
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
    x-legalNameEn: Aucton cancellation ID
    x-default: hex
   reason:
    x-legalNameUa: Причина скасування Аукціону
    x-legalNameEn: Cancellation reason
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.MultiLang'
   documents:
    type: array
    x-format: list-object
    default: []
    items:
     type: object
     allOf:
1264
      - $ref: '#/components/schemas/base.CancellationDocument'
1265
   datePublished:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1266
1267
1268
1269
1270
    type: string
    format: date-time
    x-legalNameUa: Дата скасування
    x-legalNameEn: Cancellation date
  required:
1271
   - datePublished
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1272
1273
1274
1275
1276
   - reason
   - documents
 base.Discount:
  type: object
  title: base.Discount
1277
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.Discount'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1278
  description: |
Kateryna Zhluktenko's avatar
Kateryna Zhluktenko committed
1279
   Discount model <br>
1280
   Містить дані щодо знижки, обов'язковість або необов'язковість, у випадку повторного виставлення лота, визначається на рівні кожної окремої процедури. <br>
1281
   Якщо значення Discount true, обов'язкові до заповнення discountPercent та previousAuctionValue
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1282
  properties:
1283
   previousAuctionValue:
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1284
1285
    type: object
    allOf:
1286
     - $ref: '#/components/schemas/base.ValueWithTax'
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1287
1288
    x-legalNameUa: Стартова вартість попереднього аукціону
    x-legalNameEn: Priveous auction amount
1289
   discountPercent:
1290
    x-format: decimal-float
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1291
1292
1293
1294
1295
    type: number
    format: float
    example: 10.5
    x-legalNameUa: Розмір знижки від попереднього аукціону, %
    x-legalNameEn: Amount of discount, %
1296
1297
1298
1299
   discount: # если true то обязательные % и сумма
    type: boolean
    x-legalNameUa: Знижка
    x-legalNameEn: Discount
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
  required:
   - discount
 base.Location:
  type: object
  title: base.Location
  description: ' Location model '
  properties:
   latitude:
    type: string
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1309
1310
    x-legalNameUa: Широта
    x-legalNameEn: Latitude
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1311
1312
   longitude:
    type: string
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1313
1314
    x-legalNameUa: Довгота
    x-legalNameEn: Longitude
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1315
1316
   elevation:
    type: string
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1317
1318
    x-legalNameUa: Висота
    x-legalNameEn: Elevation
Dmytro Halinovskyi's avatar
Dmytro Halinovskyi committed
1319
1320
1321
  required:
   - latitude
   - longitude
1322
1323
1324
1325
1326
1327
 base.CommonClientBid:
  title: base.CommonClientBid
  description: 'Bid model for swagger api client'
  allOf:
   - $ref: '#/components/schemas/base.Bid'
   - type: object
1328
1329
1330
1331
1332
    properties:
     initialValueAmount:
      readOnly: true
      type: number
      format: float
1333
     bidderPriorityPresence:
1334
1335
      readOnly: true
      type: boolean
1336
    required:
1337
     - bidders
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
 base.RegistrationDetails:
  type: object
  title: base.RegistrationDetails
  properties:
   registrationStatus:
    type: string
    description: |
     Обирається одне значення зі словника https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/dictionaries/registrationStatus
    x-dictionaries:
     - registrationStatus
    x-legalNameUa: Cтатус реєстрації
    x-legalNameEn: Registration status
   registrationID:
    type: string
    x-legalNameUa: Номер запису
    x-legalNameEn: Registration ID
   registrationDate:
    type: string
    format: date-time
    x-legalNameUa: Дата реєстрації
    x-legalNameEn: Registration date
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
 base.LandProps:
  type: object
  title: base.LandProps
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.BaseItemProps'
  description: |
   Model with specific properties for land <br>
   Специфічні поля для типу об'єкта Земельна ділянка
  properties:
   itemPropsType:
    type: string
    readOnly: true
    default: land
   landArea:
    type: number
    format: float
    example: 1285.0
    minimum: 0
    x-legalNameUa: Площа ділянки, га
    x-legalNameEn: Land area, ha
   cadastralNumber:
    type: string
    x-legalNameUa: Кадастровий номер
    x-legalNameEn: Cadastral number
   ownershipType:
    type: string
    x-dictionaries:
     - ownershipType
    description: Обирається одне значення зі словника https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/dictionaries/ownershipType
    x-legalNameUa: Тип власності
    x-legalNameEn: Ownership type
   encumbrances:
    type: string
    x-dictionaries:
     - encumbrances
    description: Обирається одне значення зі словника https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/dictionaries/encumbrances
    x-legalNameUa: Наявність обтяжень
    x-legalNameEn: Encumbrances
   jointOwnership:
    type: string
    x-legalNameUa: Наявність співвласників
    x-legalNameEn: Joint owner ship
   utilitiesAvailability:
    type: string
    x-legalNameUa: Наявність інженерних мереж
    x-legalNameEn: Utilities availability
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
 base.RealEstateProps:
  type: object
  title: base.RealEstateProps
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.RealEstateProps'
  description: |
   Model with specific properties for real estate <br>
   Специфічні поля для типу об'єкта Нерухоме майно
  properties:
1412
1413
1414
1415
   itemPropsType:
    type: string
    readOnly: true
    default: realEstate
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
   totalBuildingArea:
    type: number
    format: float
    example: 1285.0
    minimum: 0
    x-legalNameUa: Загальна площа будівлі, кв.м.
    x-legalNameEn: The total area of the building, sq.m.
   totalObjectArea:
    type: number
    format: float
    example: 1285.0
    minimum: 0
    x-legalNameUa: Загальна площа об''єкта в будівлі, кв.м.
    x-legalNameEn: The total object area of the building, sq.m.
   usableArea:
    type: number
    format: float
    example: 1285.0
    minimum: 0
    x-legalNameUa: Корисна площа об''єкта в будівлі, кв.м.
    x-legalNameEn: The usable object area of the building, sq.m.
   constructionYear:
    type: integer
    format: int64
    example: 1983
    x-legalNameUa: Рік будівництва
    x-legalNameEn: Construction year
   constructionTechnology:
    type: string
    x-dictionaries:
     - constructionTechnology
    description: |
     Обирається одне значення зі словника https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/dictionaries/constructionTechnology
    x-legalNameUa: Технологія будівництва
    x-legalNameEn: Construction technology
   livingArea:
    type: number
    format: float
    example: 1285.0
    minimum: 0
    x-legalNameUa: Житлова площа, кв. м
    x-legalNameEn: Living area, sq.m.
   kitchenArea:
    type: number
    format: float
    example: 1285.0
    minimum: 0
    x-legalNameUa: Площа кухні, кв. м
    x-legalNameEn: Kitchen area, sq.m.
   landArea:
    type: number
    format: float
    example: 1285.0
    minimum: 0
    x-legalNameUa: Площа ділянки, кв. м
    x-legalNameEn: Land area, sq.m.
   locationInBuilding:
    type: string
    x-dictionaries:
     - floorType
    description: |
     Обирається одне значення зі словника https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/dictionaries/floorType
    x-legalNameUa: Місце розташування об’єкта в будівлі
    x-legalNameEn: Location of the object in the building
   floors:
    type: string
    x-legalNameUa: Номер поверху або поверхів
    x-legalNameEn: Floor(s) number
    example: 2-3, 7
   generalCondition:
    type: string
    x-legalNameUa: Технічний стан об'єкта
    x-legalNameEn: Technical condition of the object
   serviceElectricity:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Чи приєднаний об'єкт до електромережі
    x-legalNameEn: Connection to the electrical network
   powerSupplyCapacity:
    type: number
    format: float
    example: 42.0
    minimum: 0
    x-legalNameUa: Потужність електромережі, кВт
    x-legalNameEn: Power supply, kW
   powerSupplyClass:
    type: string
    x-dictionaries:
     - powerSupplyClass
    description: |
     Обирається одне значення зі словника https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/dictionaries/powerSupplyClass
    x-legalNameUa: Ступінь потужності електромережі
    x-legalNameEn: Power supply class
   serviceWater:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Водозабезпечення присутнє
    x-legalNameEn: Water supply is present
   serviceSewerage:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Каналізація присутня
    x-legalNameEn: Sewerage is present
   serviceGas:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Газифікація присутня
    x-legalNameEn: Gasification is present
   serviceCentralHeating:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Централізоване опалення присутнє
    x-legalNameEn: Centralized heating is present
   serviceAutonomousHeating:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Автономне опалення присутнє
    x-legalNameEn: Autonomous heating is present
   serviceHeatingCounter:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Лічильник опалення присутній
    x-legalNameEn: Heating meter is present
   serviceVentilation:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Вентиляція присутня
    x-legalNameEn: Ventilation is present
   serviceAirConditioning:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Кондиціонування присутнє
    x-legalNameEn: Air conditioning is present
   servicePhone:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Телефонізація присутня
    x-legalNameEn: Telephony is present
   serviceTV:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Телебачення присутнє
    x-legalNameEn: Television is present
   serviceInternet:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Інтернет присутній
    x-legalNameEn: Internet is present
   serviceElevator:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Ліфт присутній
    x-legalNameEn: Elevator is present
   serviceSecurityAlarm:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Охоронна сигналізація присутня
    x-legalNameEn: Security alarm is present
   serviceFireAlarm:
    type: boolean
    x-legalNameUa: Пожежна сигналізація присутня
    x-legalNameEn: Fire alarm is present
   servicesDescription:
    type: string
    x-legalNameUa: Додаткова інформація щодо комунікацій, що є в об''єкті
    x-legalNameEn: Additional information regarding communications available in the facility
    example: Водопостачання - Центральне, Свердловина; Газопостачання - Наявне; Опалення - Центральне, Автономне газове, Автономне електричне; Каналізація - Центральна, Септик
   servicesAccounting:
    type: string
    x-legalNameUa: Інформація про наявність окремих особових рахунків на об'єкт, відкритих постачальниками комунальних послуг
    x-legalNameEn: Information on the availability of separate personal accounts for the object, opened by utility providers
   landTax:
    type: string
    x-legalNameUa: Інформація щодо компенсації сплати земельного податку за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт
    x-legalNameEn: Information on compensation for the payment of land tax for the use of the land plot on which the object is located
1577
1578
  required: 
   - totalObjectArea   
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
 base.JointPropertyComplexProps:
  type: object
  title: base.JointPropertyComplexProps
  x-baseClass: 'prozorro_sale.procedure.models.base.BaseItemProps'
  description: |
   Model with specific properties for Joint Property Complex <br>
   Специфічні поля для типу об'єкта ЄМК
  properties:
1587
1588
1589
1590
   itemPropsType:
    type: string
    readOnly: true
    default: jointPropertyComplex
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
   quantityAndNomenclature:
    type: string
    x-legalNameUa: Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної
    x-legalNameEn: Quantity and basic nomenclature of products (works, services), including export
   workplacesQuantity:
    type: integer
    format: int64
    example: 500
    x-legalNameUa: Кількість робочих місць, ociб
    x-legalNameEn: Workplaces quantity, persons
   buildingsInformation:
    type: string
    x-legalNameUa: Відомості про будівлі (споруди, приміщення) єдиного майнового комплексу в обсязі, передбаченому для інформації про нерухоме майно
    x-legalNameEn: Information about buildings (structures, premises) of a single property complex
    example: Будівлі А, Б, В, Г, Д, склад Д, розбірна конструкція Є, ТП 4305, прохідна, мощення
   landPlotInformation:
    type: string
    x-legalNameUa: Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано єдиний майновий комплекс
    x-legalNameEn: Information about the land plot on which the property complex is located
    example: Площа ділянки, кадастровий номер - '8000000000:72:233:0018' або обліковий номер
1611
1612
1613
   landProps:
    allOf:
     - $ref: '#/components/schemas/base.LandProps'
1614
1615
1616
1617
1618
1619
     - type: object
      properties:
       landIntendedUse: