Tagged release v3.7.0

1ec012b feat (LPE/LPD): створено нові словники для процедури